หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

593
0
ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงนเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน และ ครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอเชิญชวนส่งผลงาน ประกวด ในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน และเชิดชูเกียรติเยาวชนและครู ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน และ ครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป.

รางวัล โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021

รางวัลเยาวชน

– โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล (Prime Minister Science Project Award 2021)
– โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล (Prime Minister Science Project Award 2021 – Best of Category)
– โครงงานเยาวชน (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน) (Special Award).

รางวัล สำหรับคุณครู

– รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2021 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 1 รางวัล
– รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2021 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 1 รางวัล

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัคร คลิก https://bit.ly/3uheC0R สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1790, 1791 (รักชนก, วรภร)

บทความก่อนหน้านี้‘ตรีนุช’ ยืนยัน เปิดภาคเรียน 14 มิ.ย. เป็นหลัก เปิดโอกาส ‘พร้อมก่อน เปิดก่อนได้’
บทความถัดไปสสวท.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร AI For Schools รุ่น 2 Level 1 เริ่ม 15 พฤษภาคม นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here