หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

40
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) :: NTK.006 : English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)

แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ผู้เข้าทำแบบทดสอบที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ไม่น้อยกว่า17 ข้อ) ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรให้ตาม email address ที่ท่านกรอกข้อมูลเอาไว้ กำหนดให้ใช้ Gmail เพื่อความมั่นใจว่า ท่านจะได้รับเกียรติบัตรในกรณีที่ผ่านการทดสอบ ดังนั้นผู้จัดทำแบบทดสอบจึงขอความร่วมมือทุกท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ :

นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โทร. 089-5984636
Email Address : taweesak436@gmail.com

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English for Hotel Business (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม)โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here