หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

95
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบทดสอบมีจำนวน 18 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
วัตถุประสงค์

ผู้สอน : ครูลักขณา เกิดโพชา ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

รับชมไลฟ์ถ่ายทอดสด คลิกที่ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว) 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การแปลงสภาพของโปรตีน ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here