หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่

เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่

เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่

782
0
เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่
เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่

เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่ รับเกียรติบัตรทันทีเมื่อเรียนจบ ไม่ต้องรออีเมล์

กศน.เชียงใหม่ เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ ของนักศึกษาผู้พลาดโอกาส ซึ่งบางคนมีภาระหน้าที่ต่างกันออกไป เวลาการเข้าร่วมพบกลุ่มก็ไม่ตรงกัน จึงจัดทำ cmi.nfe.-e classroom ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

หลักสูตรการเช้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) มีจำนวนเนื้อหาตลอดหลักสูตร ๙ กลุ่ม เนื้อหา ประกอบด้วย สิทธิและความรับผิดชอบ การเช้าถึงลื่อดิจิทัล การลื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุค ดิจิทัล ความเช้าใจลื่อดิจิทัล แนว’ปฏิบัติ,ในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ กฎหมาย ดิจิทัล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่
เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การเข้าใจ ดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) โดยกศน.เชียงใหม่

เข้าเรียนคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here