หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

844
0
อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education
อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

คอร์ส 07 วันที่ 27 มี.ค.64 เวลา 09.00-12.00 น. พบกับ อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์
ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรประถมศึกษา”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

– จุดประสงค์ของหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหาของตัวชี้วัดในหลักสูตร
– เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น (การออกแบบกิจกรรม Unplug, การเขียนอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์, การแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Code.org
– เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ, การออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
– ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– อย่ารอช้า Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ >> https://www.maceducation.com/mac-training-07/ เพื่อลงทะเบียนก่อนใคร

คอร์ส 08 วันที่ 27 มี.ค.64 เวลา 13.00-16.00 น. พบกับ อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศ จาก MAC Education

– จุดประสงค์ของหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหาของตัวชี้วัดในหลักสูตร
– การออกแบบอัลกอริทึมด้วยแนวคิดเชิงนามธรรม
– การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาไพทอน
– การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App inventor
– ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– อย่ารอช้า Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ >> https://www.maceducation.com/mac-training-08/ เพื่อลงทะเบียนก่อนใคร

เช็คหลักสูตรอื่นๆ คลิกที่นี่

งานนี้อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น .PDF FILE) จำกัดผู้เข้าอบรมเพียง 500 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @maceducation http://bit.ly/2xbzmhB

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here