หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ฟรี! “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19” โดยดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ม.เกษตรฯ

อบรมออนไลน์ฟรี! “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19” โดยดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ม.เกษตรฯ

3538
2
อบรมออนไลน์ฟรี!
อบรมออนไลน์ฟรี! "เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19" โดยดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ม.เกษตรฯ

อบรมออนไลน์ฟรี! “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19” โดยดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ม.เกษตรฯ

Online Course “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19” จะให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้แม้อยู่ในช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19 และทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพขึ้น

เนื้อหา 21TeachingFightCovid-19

เบื้องต้นเทคนิคการสอนออนไลน์สู้วิกฤติ Covid-19
-ทำความเข้าใจรูปแบบการสอนออนไลน์
Application เพื่อการสอนออนไลน์
-การใช้ App : Zoom ในการสอนออนไลน์
-การใช้ App : Facebook ในการสอนออนไลน์
-การสร้างข้อสอบ Multiple Choice ด้วย App : Quizizz
-การสร้างระบบการบ้านดิจิตอลด้วย App : Seesaw
-การสร้างใบงาน Infogrphic ด้วย Piktochart
-การสร้าง QR_Code, GoogleSite, ShortenURL และ GoogleDrive เพิ่มความสะดวกในการส่งการบ้าน

เข้าอบรมที่นี่

จัดทำโดย
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ครูอาชีพดอทคอมขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ที่ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี ที่มีความรู้ และเป็นเทคนิคที่ครูจะได้นำไปพัฒนาตนเองในช่วงการระบาดของ Covid-19 ต่อไปครับ

2 ความคิดเห็น

  1. บรรยายได้ยอดเยี่ยม เข้าใจง่าย ขอบคุณมากค่ะ แต่เสียดายไม่มีเกียรติบัตร ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here