กิจกรรมน่าสนใจ

สมัครด่วน!! อบรมออนไลน์ฟรี โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ส.ค. 64 อบรมวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

สมัครด่วน!! อบรมออนไลน์ฟรี โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ส.ค. 64 อบรมวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

ครด่วน!! อบรมออนไลน์ฟรี โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ส.ค. 64 อบรมวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564
อบรมออนไลน์ฟรี โครงการ สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ส.ค. 64 อบรมวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (รูปแบบอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live)

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรี (ไม่มีค่าลงทะเบียน) 

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ลิงค์สมัคร —> https://forms.gle/Y7xq4uzFXoUCuXKLA
กำหนดการ —> https://kku.world/ih-7q
หนังสือเชิญฯ —>https://kku.world/0sehh

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้ 

1. ขั้นตอนและการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี 
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
4. การจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร
5. มาตรฐานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นางขนิษฐา โสธรรมมงคล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร (ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเกียรติบัตรรับรองการฝึกอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )

1) ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 ส.ค. 64
2) เข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร (6ชั่วโมง) เลือกเข้าร่วมได้ทั้ง 2 ช่องทาง Zoom meeting /Facebook Live
3) ทำแบบทดสอบหลักจบการอบรมฯ (ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป)
***เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนมาก และเพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนผ่าน Facebook Live มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรรับรองฯ และให้เป็นมาตรฐานในการมอบเกียรติบัตร ทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button