หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา" ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

16304
3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา" ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์ หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา" ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำอธิบาย

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคลสรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม
ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียนสรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาสรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา
ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก

***คำชี้แจง***

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

**แหล่งเรียนรู้**

https://anyflip.com/bookcase/wtapq

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา" ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

เข้าอบรมออนไลน์คลิกที่นี่

ทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

3 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here