หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1749
0
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นต่อไปนี้

– การจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด

– มาตรการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด

– การเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เข้าอบรมคลิกที่นี่

ที่มา : https://covid19.thaisafeschools.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here