หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1

267
0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยโรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป.เลย เขต 1

เข้าทำแบบทดสอบคลิก

หากท่านมีปัญหาสอบถามเพิ่มที่  
https://www.facebook.com/fanta.chayda

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here