หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

527
0
ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง “เครื่องมือทางภูมิศาสตร์”
2. แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผลการทดสอบร้อยละ 90 (18ข้อ) ถือว่าผ่านการอบรม

รับเกียรติบัตร คลิกที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/1YGTAlbAl-ZwiKhRAFSg8TqoHykaMg_GA?fbclid=IwAR0jdztNxkvJGkS8piZ-I4-4HAEgyP2RVlmWGtEl4AiKJxkiX-dLFR-jqYM

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ขอเชิญทำสอบออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(สำหรับครู) โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ทุกแบบทดสอบคลิกที่นี่ https://sites.google.com/view/nrp-onlinetest/?fbclid=IwAR0p1KvQhYsUV0CQesoB5WLUyWwoWAnEaboQnsQSvRrCAosXAZWNVBC76ig

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here