หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายโค้ดดิ้ง Samsung Innovation Campus – Coding Camp เปิดรับสมัคร วันนี้...

ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายโค้ดดิ้ง Samsung Innovation Campus – Coding Camp เปิดรับสมัคร วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายโค้ดดิ้ง Samsung Innovation Campus - Coding Camp เปิดรับสมัคร วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563

480
0
ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายโค้ดดิ้ง Samsung Innovation Campus - Coding Camp เปิดรับสมัคร วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายโค้ดดิ้ง Samsung Innovation Campus - Coding Camp เปิดรับสมัคร วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายโค้ดดิ้ง Samsung Innovation Campus – Coding Camp เปิดรับสมัคร วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563 Samsung Innovation Campus – Coding Camp ค่าย 1 วัน ในรูปแบบ Online Activity  เปิดประสบการณ์ฝึกทักษะวิทยาการคำนวณ เตรียมความพร้อมสู่โลก Coding

เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เปิดประสบการณ์เรียนรู้ 1 วันเต็มในโลก Coding พบกับกิจกรรมรูปแบบ Unplugged และ Hands-on ที่จะหนุนเสริมความเข้าใจวิธีคิดแบบคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking) และเรียนรู้ภาษา Python ภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของโลก เพื่อค้นพบความถนัดในด้าน Coding และเพิ่มทักษะใหม่ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่สาย Programming ในอนาคต

ก้าวแรกสู่โลก Coding เริ่มต้นได้ที่นี่ ! Samsung Innovation Campus – Coding Camp ขอเชิญคุณครูและลูกศิษย์ชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ มาร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ #วิทยาการคำนวณ และ ภาษา Python ผ่านกิจกรรมรูปแบบ Unplugged และ Hands-on ในค่าย Coding Online 1 วันเต็ม “ 19 ธันวาคม 2563 “

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 10 โรงเรียนเท่านั้น!!

คุณสมบัติของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน (นักเรียนจากทุกแผนการเรียนสามารถเข้าร่วมได้) และคุณครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมจำนวน 2 คน เป็นผู้ร่วมอำนวยกระบวนการในการจัดกิจกรรม มีความพร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป จำนวน 20 เครื่อง พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับให้นักเรียนใช้ร่วมกิจกรรมค่ายแบบออนไลน์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

  1. ได้รับชุด “Samsung Innovation Coding Camp Kit” เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมสำหรับคุณครู 2 คนและนักเรียน 20 คน
  2. ได้รับใบประกาศนียบัตร ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในระบบของโครงการฯ

เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

  1. คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามกำหนดการ
  2. คุณครูส่งภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ให้โครงการฯ อย่างน้อย 5 ภาพ

**กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsungsic-thailand.org/coding-camp

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here