หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ "สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน" อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

413
0
ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์
ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ "สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน" อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ "สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน" อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
ขอเชิญคุณครูทุกท่านอบรมออนไลน์ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

โลกเปลี่ยนแปลง เด็กยุคใหม่เปลี่ยนไป คุณครูจะสื่อสารอย่างไร ให้ได้ใจศิษย์ ขอเชิญคุณครูทุกท่าน หาคำตอบในการอบรมออนไลน์สั้นๆ บรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ ในหัวข้อ “สื่อสารให้เด็กยุคใหม่เข้าใจ พูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน”

โดย ดร.จอมพล สุภาพ
ผู้อำนวยการมูลนิธิการพูดแบบการฑูต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างคร่ำหวอดกว่า 46 ปี

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
ทาง แอพพลิเคชัน Zoom
IBS Zoom Online
Meeting id : 99962230227
password : 072
Link: zoom072.com/ibs-zoom/1
แจ้งขั้นตอนรับเกียรติบัตรในรายการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here