หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “แมว” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัล 40,000 บาท!!

OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “แมว” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัล 40,000 บาท!!

OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “แมว” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัล 40,000 บาท!!

310
0
OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “แมว” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัล 40,000 บาท!!
OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “แมว” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัล 40,000 บาท!!

OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “แมว” ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงรางวัล 40,000 บาท!!

ทาสน้องแมวอยู่ไหน!! มาพูดจาภาษาแมว แมว ไปด้วยกันแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลี้ยงน้องแมวให้สุขภาพดี มีความสุข แปลงความชอบจาก Cat Story เป็นคลิปที่ใช่ ในสไตล์ของตัวเองมาร่วมกันทำคลิปเทคนิคเลี้ยงน้องแมวแบบง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ในแบบฉบับ “ทาสแมว”

สบร. จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ภารกิจหลักของ OKMD ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) การสร้างองค์ความรู้ หรือ Knowledge Creation 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ knowledge Transfer 3) การใช้ประโยชน์และขยายผลองค์ความรู้ หรือ Knowledge Utilization เพื่อสามารถจัดการความรู้ที่เราต้องการ และนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้ รับรู้ เรียนรู้ ผ่านมุมมองใหม่ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

ร่วมจุดประกายการถ่ายทอดความรู้ผ่านทาสแมวด้วยกัน อยากสร้างสรรค์แบบไหน แปลงให้เป็นคลิปสั้นๆ ยาว 3 – 7 นาที

เปิดรับสมัคร : 1 – 30 เมษายน 2564ทาง google form : https://forms.gle/j6oDPpmaxU128Amo6

*** ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานจนถึง 15 พ.ค.64 ภายในเวลา 12.00 น. ***

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.okmd.or.th/activities/4011/

หมายเหตุ : ผู้ประกวดทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดจะได้รับเสื้อ okmdia เป็นของที่ระลึก คนละ 1 ตัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here