หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

628
0
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และการทดสอบความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และรับเกียรติบัตรจาก Thonburi Vocational College Library งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีได้ที่ลิกส์ด้านล่าง

คำชี้เเจง
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เเละทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL
– จัดทำโดย งานวิทยบริการเเละห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
บทความถัดไปปลัด ศธ.หวั่น นร.อาจต้องเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 อีก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here