หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง...

กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร ONLINE

กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร ONLINE

226
0
กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร ONLINE
กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร ONLINE

กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร ONLINE

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคี ได้จัด “กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project” เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564  ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท ทุกคนที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตร ONLINE

กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project
กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี (ออนไลน์) : Youth R-SA Online Project

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here